Voor Ouder en Kind

Op een unieke manier in groepsverband aan de slag met het versterken van de relatie met uw zoon of dochter?

Hebben jullie als gezin te maken met thema’s zoals pesten, samengestelde gezinnen, rouw, verlies, gezondheid/ziekte, loverboy-praktijken, puberteit-issues, indicaties zoals ADHD/ASS of juist brusjes binnen gezinnen met ADHD/ASS, PTSS, hechtingsproblematiek, adoptie en angststoornissen

Dit weekend biedt activiteiten en oefeningen om bijvoorbeeld onderstaande doelen te verbeteren en/of behalen:

  • Samenwerken
  • Onderlinge verhoudingen
  • Wederzijds begrip
  • Luisteren
  • Loslaten
  • Vertrouwen
  • Communiceren
  • Omgaan met ieders emoties